Нещодавно на одному відомому сайті обговорювали англійські слова, які юзери цього ресурси найдовше вимовляли неправильно. Коротка підбірка таких слів на майбутнє. З транскрипцією, перекладом і стрілкою-посиланням на кембріджський словник англійської мови (де можна прослухати вимову).

Epitome /ɪˈpɪt.ə.mi/ – епітома

Hyperbole /haɪˈpɜː.bəl.i/ – гіпербола

Salmon /ˈsæm.ən/ – лосось

Debut /ˈdeɪ.bju/ – дебют

Segue /ˈseɡ.weɪ/ – переходити (від одної теми до іншої без зупинки)

Colonel /ˈkɜː.nəl/ – полковник

Rhetoric /ˈret.ər.ɪk/ – риторика

Debacle /deɪˈbɑː.kl̩/ – провал

Conscience /ˈkɒn.ʃəns/ – свідомість

Awry /əˈraɪ/ – не так як планувалося

Posthumous /ˈpɒs.tjʊ.məs/ – посмертний

Aisle /aɪl/ – прохід, ряд

Verbiage /ˈvɜː.bi.ɪdʒ/ – багатослівність

Enamored /ɪˈnæm.əd/ – закоханий